Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Päiväkoti Jes Oy

Y-tunnus:                           2889092-2

Osoite:                               Mehtäkyläntie 12C

Postinumero:                     85100

Postitoimipaikka:               KALAJOKI

Puhelinnumero:                045 156 4417

Sähköpostiosoite:             info@paivakotijes.fi

  1. Yhteyshenkilö

Nimi:                                   Filiina Sorjonen

Osoite:                               Mehtäkyläntie 12C

Postinumero:                     85100

Postitoimipaikka:               KALAJOKI

Puhelinnumero:                045 156 4417

Sähköposti:                        filiina@paivakotijes.fi

 

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  1. Rekisterissä käsiteltävät tiedot

Lapsen tiedot

Laskutettavan huoltajan tiedot

Toisen huoltajan tiedot

Päivähoidon tarve

 

  1. Henkilötietojen vastaanottajat

Varhaiskasvatuksen tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella.

  1. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat tarpeellisia ylläyksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojaus

Tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 17.11.2021